Категория: Продукти

БЛОК ЗАЩИТА БАТЕРИЯ БЗБ

Блок защита батерия БЗБ служи за контрол на състоянието и защита на АБ, при работа в буферен режим. Блокът следи…

СВЕТОДИОДЕН СВЕТОФАР ПРЕЛЕЗЕН ШОСЕЕН ССПШ, ТИП СПШ-LED

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ е предназначен да подава светлинен и звуков сигнал към пътните превозни средства преминаващи през ЖП…

ИНДУСТРИАЛНО АВТОМАТИЧНО ПРЕЛЕЗНО УСТРОЙСТВО ВЕРСИЯ 2 /ИАПУ2/

ИАПУ2 е предназначен за изграждане на нови АПУ в индустриални клонове. Базиран е на безопасен програмируем логически контролер PLCnext. Включва…

ЕЛЕКТРОНЕН ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГНАЛИ /ЕПУС/ – одобрен за експлоатация в НКЖИ

ЕПУС е комплект апаратура за обективно управление и контрол на входен и предупредителен светофор, спрямо положението на стрелките в гърловината…

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЖП СТРЕЛКИ ВЕРСИЯ 2 /ЕСОС2/

ЕСОС2 е комплект апаратура, датчици и софтуер, обединени в система за отопление на ЖП стрелки с висока енергийна ефективност. Системата…

ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ С КОНТРОЛЕР /ТДИК/

ТДИК е система за дистанционно управление и контрол на автоматични прелезни устройства АПУ, реализирана с програмируем логически контролер PLC. Системата…

C:\Users\Boris\Desktop\KTZU 001.jpg

КОНФИГУРУЕМО ТОКОЗАХРАНВЩО УСТРОЙСТВО /КТЗУ/

Системата е предвидена да осигурява непрекъсваемо електрозахранване на всички компоненти на гаровата осигурителна и комуникационна техника от два фидера и…

ИНДУСТРИАЛНО АВТОМАТИЧНО ПРЕЛЕЗНО УСТРОЙСТВО /ИАПУ/

ИАПУ е специфична разновидност на ЖП прелезно устройство, за работа в индустриален клон, работещо по нестандартен алгоритъм. Допълнително управлява маневрени…

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЖП СТРЕЛКИ /ЕСОС/

ЕСОС е комплект апаратура, датчици и софтуер, обединени в система за отопление на ЖП стрелки с висока енергийна ефективност. Системата…

ПУЛТ-ТАБЛО ЗА МРЦ

Пулт-таблото  е предназначено за възприемане на команди от дежурния ръководител движение и за индикация на състоянието на обектите (стрелки, сигнали,…