СВЕТОДИОДЕН СВЕТОФАР ПРЕЛЕЗЕН ШОСЕЕН ССПШ, ТИП СПШ-LED

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ е предназначен да подава светлинен и звуков сигнал към пътните превозни средства преминаващи през ЖП прелез. Използвани са светодиодни LED светофарни секции, характеризиращи се с висока надеждност и енергоефективност. Конструкцията е съобразена с ТС ЖИ 021-2011, намален е броя на детайлите, които са изработени от корозионно устойчиви материали.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ, тип СПШ-LED (Фигура 1) е предназначен да подава светлинен и звуков сигнал към пътните превозни средства преминаващи през ЖП прелез.

Фигура 1

За светлинна сигнализация са използвани светодиодни LED светофарни секции тип модули CVE-LED/STARLED2 на La Semaforica srl., характеризиращи се с висока надеждност и енергоефективност.

CVELED_eng

Технологията LED изисква минимална поддръжка и драстично снижава експлоатационните разходи спрямо конвенционалните (лампови) светофари, демонстрирайки по-ниска консумация и значително по-дълъг живот на светлинния източник.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Габаритни размери: 3000 х 820 х 670 mm.
 • Диаметър на светещото поле 200 мм.
 • Маса – 89 kg.
 • Присъединителни размери на основата към фундамента: 300 х 300 mm.
 • Работно напрежение от 11V до 31V DC.
 • Изолационно съпротивление ≥ 50 МΩ при нормални климатични условия.
 • Електрическа якост на изолацията между тоководещите части и корпус – 1000 V/50 Hz.
 • Степен на защита на модулите ІР 55.
 • Температурен диапазон на модулите от -40 до +60о С.
 • Консумация модулите 5W червен/ 5W бял.
 • Живот на светодиодите 100 000 часа (11 години).

ССПШ е конструиран според изискванията на Техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура” ТС ЖИ 021-2011 и Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

 • Пилон-комплект поз. 1.
 • Стълба-комплект поз. 2 (опция).
 • Щит с три броя модули – два с червена светлина и един с бяла поз. 3.

ПИЛОН – КОМПЛЕКТ

Основния детайл в този възел е пилона, който е изработен от тръба Ф 89х3 поз. 4. Към долния край на пилона е заварена плоча поз. 1 , която служи за връзка на пилона с фундамента. За усилване на връзката между двата детайла са монтирани четири ребра поз. 2 . На 500 мм от основата в тръбата е изрязан отвор за поместване на клеморед. Отвора се затваря със заключващ се капак поз. 3. Горната част на пилона се затваря с конусообразен капак поз. 5.

Възелът е изработен от корозионно устойчив материал (гореща поцинковка или неръждаема стомана), като технологията на заваряване е съобразена с типа на материала.

СТЪЛБА – КОМПЛЕКТ

Стълбата е изградена от „Г“ образни профили. Тя има две рамена свързани шарнирно за да може да се сгъва и заключва, когато е в неработно положение. На по-късото рамо, което е свързано със стълба е монтирана решетъчна площадка, върху която стъпва механикът при обслужване на елементи монтирани на щита.

Покритието на възела е гореща поцинковка.

ЩИТ – КОМПЛЕКТ

Основен възел от ССПШ, в който са монтирани светлинните модули, и елементи чрез които щита се закрепва към пилона, регулира се по височина и може да бъде завъртян около вертикалната ос и ос, успоредна на основата и перпендикулярна на оста на пътя. Размерите на щита и размерите между модулите са в съответствие с „ТС ЖИ 021-2011“. Закрепването на щита към пилона става чрез „U“ образни скоби с резба М12 поз. 2. На задната страна са монтирани три еднакви кутии поз. 25, които вкоравяват щита поз. 3 и през които се предава натоварването от щита към пилона, през елементите поз. 1, поз. 7, поз. 8 и поз. 23. Чрез елементите поз. 11 поз. 1 и поз. 7 е възможно завъртането на щита около оста разрез А-А. Регулирането на наклона се осъществява чрез шпилка поз. 7, гайки поз. 22 и. Между горните два и долния модул е монтирана правоъгълна тръба 40х30 през която минават кабели за захранване на долния модул и зумера.

Зумера е тип АЕ20М-24 и е монтиран в капачка на долния модул.

Всички детайли са изработени от неръждаема стомана, а самия щит е прахово боядисан – RAL 9005.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Закрепването на щит-комплект върху пилона позволява регулиране чрез завъртане около оста му, а така също чрез наклоняване надолу с цел осигуряване добра видимост на сигналите от шосейните превозни средства. Установеното след евентуалната регулировка положение на щита със светофарните модули се фиксира чрез предназначените за закрепване и регулировка винтови съединения.

В долната част на пилона, в отвор, който се затваря с капак, е монтиран клеморед за присъединяване на външния кабел към изводите на светофарните модули. Проводниците са са покрити с двойна изолация, разположени в тръбата на пилона. Външният кабел се подвежда към клемореда през тръба във фундамента.

Светофарните модули са разположени върху щитът и са снабдени с козирки, осигуряващи по-добра видимост. Светофарните модули се отварят от предната си страна.

Стълбата е закрепена към пилона чрез скоби и се заключва към него. В прибрано състояние стълбата се фиксира чрез болт специален, който се завива към заварена на пилона гайка. За отваряне на стълбата е необходимо след развиване на фиксиращия болт двете крила да се разтворят, като крилото с площадката заеме хоризонтално положение, а външното крило се изправи вертикално. Прибирането става в обратния ред.

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ се управлява и контролира посредством модули за микропроцесорно управление и контрол на сигнали МУКС2.

МОНТАЖ

Монтажът на ССПШ и настройката на същия за пускане в експлоатация се извършва от оторизиран и квалифициран персонал.

ССПШ се монтира върху предназначен за него предварително установен в съответствие с нормативните документи фундамент с размери на монтажната равнина 350х350 mm, като преди поставянето му върху същия външният кабел се насочва в тръбата на пилона и се изтегля през нейния отвор, откриващ достъп до клемореда. Светофарът се фиксира към фундамента с четирите гайки М20. След поставяне на светофара върху фундамента се регулира отвесното му положение. С шайба АМ20 и гайките М20 основата се стяга към фундамент посредством динамометричен ключ с усилие 300 Nm.

Външният кабел се присъединява към предвидените клеми. Капакът на пилона се затваря и заключва с ключ. При включено състояние се проверява необходимостта от регулировка на положението на щита спрямо вертикалната и хоризонталната оси на завъртане. След регулировката положението се фиксира.

 

МАРКИРАНЕ

ССПШ има следните маркировки:

 • табелка с наименование на типа на светофара, наименование и лого на производителя, номер и година на производство на ССПШ, номер на техническата спецификация.
 • знак за заземяване, който се поставя в близост до заземителния болт, разположен в долния край на пилона.

ГАРАНЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО

Фирмата производител предоставя стандартна гаранция от 24 месеца на предлаганото изделие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

Фигура 5