ПУЛТ-ТАБЛО ЗА МРЦ

Пулт-таблото  е предназначено за възприемане на команди от дежурния ръководител движение и за индикация на състоянието на обектите (стрелки, сигнали, контролирани участъци и др.) на гарова маршрутно-релейна централизация.

 1. Използваната основна елементна база съдържа:
 • бутони без и с фиксация, непломбируеми и пломбируеми;
 • ключ-бутон;
 • броячи за контролируемите команди;
 • измервателен прибор – амперметър;
 • светодиоди за индикация на състоянието на обектите – с форма и цветове, съгласувани с Възложителя на етап разработване на конструктивната документация.
 1. Температурният диапазон, в който работи пулт-таблото е от 0°С до плюс

50°С.

 1. В състава на изделието са включени:
 • пулт-табло;
 • специализирано работно бюро и подвижен контейнер за съхранение на документи.

Пулт-таблото за МРЦ отговаря на изискванията на чл. 59, 60, 62, 63, 72, 73 и 74 от Правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

 1. Външен изглед на пулт-таблото.

На лицевия панел на пулт-таблото е изобразено коловозното развитие на гарата, като състоянието на контролираните участъци, стрелките и светофорите се показва чрез светлинна индикация. Всички стрелки, вагоноизхвъргачки и коловози са номерирани, а изображенията на светофорите са означени с инициали.

5. Въздействието на оператора върху пулт-таблото се осъществявана чрез бутони – сигнални (влакови и маневрени), при следните изисквания:

 • Бутоните за управление на стрелките и светофорите са разположени в непосредствена близост до изображението на управлявания обект, като бутоните за входни и изходни светофори са отдясно на очертанието на текущия път, а коловозните бутони – на коловоза, пред изображението на съответния изходен светофор.
 • Стрелковите бутони за индивидуално управление на стрелките се намират до изображението на всяка стрелка.
 • Бутоните за разрешаване и връщане на местна маневра са разположени встрани от коловозното развитие, в близост до района (групата стрелки), за който са предназначени.
 • Изпълнението на команди за работа при нарушено условие за безопасност, чието използване да се регистрира чрез пломбирани бутони с брояч, отговорност за използването на които поема оператора на пулта.

6. На таблото има светлинна индикация за:

 • свободност и заетост на стрелкови участъци, коловози, междинни участъци, предучастъци и участъци приближение;
 • контрол на стрелки и вагоноизхвъргачки;
 • показания на светофорите;
 • състояние на ПАБ;
 • бутонна контрола;
 • маршрутно управление на стрелките;
 • заключване на стрелките по гърловини с бутон БЗС;
 • местна маневра;
 • изкуствено отключване.

Пулт-таблото има и съответната звукова сигнализация.