КАБЕЛЕН ШКАФ /КШ/

Кабелният шкаф е затворена метална конструкция за външен и вътрешен монтаж, прахово боядисана съгласно ISO 12944-2 C3.

Вратите са уплътнени с гумени уплътнения, а заключването на шкафа е стабилно, с трипозиционна секретна брава, гарантираща добро прилепване на вратите към уплътненията и предпазваща от нежелано проникване на прах и влага, като всички брави са с еднаква секретност. На стените е поставена термоизолация, която предотвратява възникването на кондензирана влага при резки температурни промени.

В шкафа са  разположени клемореди от прекъсваеми клеми тип WAGO, монтирани на еврошини в от два до пет вертикални реда, а от всяка страна на клемореда е монтиран перфориран кабелен канал. Кабелният канал е с по-голяма ширина, когато обслужва два съседни клемореда. Броят на клемите в клемореда е индивидуален,  в зависимост от изискванията на проектанта.

Входящите и изходящи кабели влизат в шкафа през щуцери, изработени от негорим полиамид с работна температура от -40 °C до +100 °C и степен на защита min IP 56, прикрепват се надеждно към монтажна шина и се подвеждат към клемите в кабелни канали.

Всички подвижни метални части от конструкцията се свързват в общ заземителен болт, а за броните на кабелите е предвидена заземителна шина. Шкафът се предлага и с допълнителна основа за развиване и закрепване на кабела.

На дъното на шкафа са предвидени 4 отвора Ф15 осигуряващи стабилното му закрепване към основата или фундамента.